Rosenørns Alle, København

Færdiggjort: 2017
Omfang: 600 m2
Farve: Blådæmpet falstagsten
Produkt: Meyer-Holsen HF14/Vario