Ringgården, Herlev Midt

Færdiggjort: 2016
Omfang: 1800 m2
Farve: Naturrød
Produkt: Creaton Melodie