Maglemosevej, Charlottenlund

Færdiggjort: 2016
Omfang: 290 m2
Farve: Naturrød
Produkt: Meyer-Holsen HF14/Vario