Den Røde Tråd

Færdiggjort: 2022
Omfang: 5000 m2
Farve: Sand White og Oak Brown
Produkt: Creaton Motio