Glansværdien er en opmålingsparameter for Lysrefleksion. Malingens/overfladens glans går i en skala fra 0 til 100. Lave tal er matte malinger/overflader og høje tal er blanke.

Skala for glans

Helmat: 0 – 5

Mat: 5 – 10

Halvmat: 10 – 30

Halvblank: 30 – 60

Blank: 60 – 90

Helblank: 90 – 100

På alle V.Meyer tagsten vil der stå oplyst hvor stor en glansværdi den pågældende tagsten har. Såfremt du ønsker yderligere materiale eller glansrapporten omkring dette, er du meget velkommen til at kontakte V.Meyer A/S.