Der er ingen regler for, at det skal være en professionel håndværker, som skifter taget på dit hus. Men at gøre det selv er ikke altid en god løsning. Laver du fejl, kan du få vandskader efterfulgt af råd og svamp.

Du må gerne selv skifte dit tag. Men det er vigtigt at pointere er, at et tagprojekt er et stort og kompliceret projekt, som, hvis du gør det selv, tager en hel sommerferie eller rigtig mange weekender. Og så kræver det, at du ved, hvad du gør, for det er vigtigt, at taget er helt i orden. Konsekvenserne kan nemlig være store, hvis taget ikke er lavet korrekt.  Der kan komme problemer med fugt, hvis taget ikke er lavet ordentligt. Det kan både være fugt i selve tagkonstruktionen eller fugt, der giver problemer med husets indeklima generelt. De mest almindelige fejl på et tag, er eks. forkert udført skotrende og rygning samt forkert inddækning ved skorsten, tagvinduer og andre gennembrydninger i taget. Det er fejl, der kan medføre vandskader med råd og skimmelsvamp til følge.