Almindelige tagsten

Almindelige tagsten er baseret på én og samme veldefinerede lerblanding og brændt ved ca. 1.000° C. De er ikke overfladebehandlede, og overfladen er diffusionsåben og fremtræder mat.

Ofte betegnes denne orderflade som naturrød.

Blådæmpede tagsten

Blådæmpede tagstens særlige farve fremkommer ved at brænde den almindelige tagsten én ekstra gang i en særlig ovn (klokkeovn) uden tilførsel af ilt. I denne proces ændrer lermaterialet farve, og røde sten bliver blåsorte. Overfladen er diffusionsåben og fremtræder mat.

Engoberede tagsten

Ved engobering skelnes mellem to typer overflader. Fælles for begge typer er, at behandlingen påføres den ubrændte, tørrede tagsten (skærven), der efterfølgende brændes ved ca. 1.000° C.

Naturengobering

Ved naturengobering – i daglig tale engobering – påføres overfladen af de ubrændte tagsten et fint malet teglmel, der er opslemmet i vand og tilsat farve i form af mineraler, f.eks. jernoxyd. Overfladen forbliver diffusionsåben og fremtræder mat.

Ædelengobering

Ædelengobering – også kaldet sinterengobering – kan betegnes som en matglasur. Ved fremstillingen tilsættes glasbestanddele til naturengoben, som påføres de ubrændte, tørrede sten. De visuelle og tekniske egenskaber ligger mellem naturengobering og højglansglasurer. Det vil sige, at overfladen er delvis diffusionsåben og silkemat.

Glaserede tagsten

Glasur består af kvarts (en bestanddel i glas) og farvepigment. Glasering kan udføres på to forskellige måder. En, hvor glasuren påføres ubrændte, tørrede

tagsten, der herefter brændes ved ca. 1.000° C.  Samt en anden, hvor glasuren påføres færdigbrændte tagsten, der herefter atter brændes ved ca. 1.000° C.

Glasur danner en diffusionstæt, blank overflade med højglans.